Tất cả sản phẩm

Chân Gà Kiểu Thái 500g
Chân Gà Muối Chua 500g
Cơm Lam - 3 Ống
Gà Thảo Mộc
Gà Xông Khói
Lẩu Gà Ớt Hiểm
Lẩu Gà Tomyum
Lẩu Gà Xuyên Tiêu